top of page

"The self is revealed through the sound and characteristics of the voice. The process of finding one's voice, one's own sound, is a metaphor for finding one's self." 

Diane Austin

Find out more about what Voice Movement Therapy sessions and groups can offer you in this video:

 • Individual voice sessions

 • Workshops

 • Freelance for drama, dance and music students, singing groups and choirs, etc.

What is Voice Movement Therapy (VMT)?

VMT is the only Expressive Arts Therapy where the voice is the main mode of expression. The work is body-oriented, therapeutic and creative.

Sebastiana integrates mindfulness and self-compassion into her vocal work. She finds that vocal expression accompanied by an attentive, non-judgmental and kind attitude supports and encourages her clients to explore, express and transform trauma, vulnerability and inhibitions. In her vocal work the voice becomes a powerful source of wellbeing and wisdom and a resource for self-regulation, integration, wholeness and creativity. She also draws on Depth Psychology, Internal Family Systems, somatic therapies and Polyvagal Theory.

 

VMT explores the broad scope of the human voice:

 • The physical and acoustic voice - the vocal sound that we produce, hear and sense in the body

 • The expressive voice - that communicates our emotions, sensations, feelings and thoughts

 • The metaphorical voice -  our identity, values and courage to be heard

 • The artistic voice - our creative voice, our songs, poems and other original work.

For more information about Voice Movement Therapy please go to: http://www.iavmt.org/whatisvmt.html

Who is it for?

For all those who seek personal or professional empowerment through the embodied voice.

Voice Movement Therapy (VMT) can be beneficial for anyone who wishes to explore and develop their singing and speaking voice. This includes those who use their voice professionally and anyone who is looking for vocal and personal development. VMT focuses on expression rather than technique, so no previous singing experience is necessary.

flower spiral.jpg
How does it work?

The human voice is an expressive instrument that resides in the body. It therefore reflects and is influenced by what is happening in our body, such as emotions, sensations and thoughts. Each part of our psyche will have a different story and therefore a different voice.

Here is what we use to explore, expand and embody your voice :

 • Vocal sound

 • Movement

 • Breathing and felt sense

 • Verbal processing of thoughts, feelings and beliefs

 • Imagery and active imagination

 • Improvisation

 • Song

 • Enactment

 • Other creative arts – creative writing and drawing.

Voice Movement Therapy sessions will guide you to:
 • Mindfully connect your voice to your body, breath and imagination

 • Find and enjoy your own unique voice

 • Access, allow, release and make sense of feelings, memories and sensations

 • Address and transform tension and physical blocks

 

 • Uncover negative self-beliefs, build a more self-compassionate attitude toward your voice and yourself

 • Develop more flexibility and expressive range in your singing, sounding and speaking voice

 • Learn to calm your nervous system in order to support your voice and yourself.

Individual Sessions

"The series of one to one sessions that I did with Sebastiana had a huge impact on my personal and professional life. It has opened up my mind and body to other ways of expressing myself as a creative being. I quite literally 'found my voice' (or began to do so) at a time when I needed desperately to do so. The techniques that I learnt gave me new-found confidence. They grounded me in my body whilst allowing me to fly, as I made a permanent move overseas. The sessions with Sebastiana supported me to safely release and let go of the old, whilst confidently welcoming new experiences.
I can dare to improvise, dare to express myself, I can make myself heard.
I would recommend Sebastiana's sessions and workshops to anyone and I sincerely hope to have the opportunity to work with Sebastiana again in the future."

T.D. 2019

Individual voice sessions offer a non-judgmental approach to discover different aspects of your self by exploring, expanding and embodying your voice and somatically experiencing your body in the space and from within.

 

The individual sessions are tailored to your personal and vocal needs, your intentions and your unique voice. The first session usually includes taking your vocal and personal history and a gentle introduction to the work. Subsequent sessions evolve according to what you and your voice most require in general and on the day.

This work requires commitment in order to see changes in your vocal and personal patterns. Committing to 6 sessions is therefore advisable before we review your progress.

PRACTICALITIES

Sessions take place in the centre of Norwich. Parking is available. I will send you directions after you book your first session. Note currently sessions take place online or outdoors.

The cost of the face to face session is £50 per hour. Limited amount of concessionary rates are available. The sessions are payable on the day by cash or bank transfer. If you cancel with less than 48 hour notice, your session is chargeable.

Workshops

"Sebastiana's workshops are a deeply moving experience, and yet also light and playful.  She holds a safe space where you feel free to start experimenting with your voice, testing and exploring its possibilities, learning about what more you could do with it. This work is useful for performance and also for life. Highly recommended." Gabriella, Something From Nothing theatre company, Brighton 2018

Upon request a certificate of attendance can be emailed to you after attending any of my workshops.

HLASOVĚ POHYBOVÁ TERAPIE - VOICE MOVEMENT THERAPY

„Mluvím-li o zpívání, nepovažuji ho jen za uměleckou aktivitu, je to také možnost a způsob sebepoznání.“

Alfred Wolfsohn, citováno v The Prophet of Song, Paul Newham

Hlasově pohybová terapie (HPT) je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje prožitkovou práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní.

HPT nabízí nesoudící přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi.

HPT pracuje na rovině fyzické, emoční, psychologické a tvořivé. Náš hlas nás může fyzicky uklidnit, zrelaxovat či povzbudit, pomůže nám se propojit s tělesnými pocity, emocemi a různými částmi nás samotných. Umožní nám s nimi být a vytvořit si tak nový vztah k našim vnitřním prožitkům a skrze tento proces se tvořivě a smysluplně vyjádřit.

Náš akustický hlas odráží náš metaforický hlas- kvalitu prostoru, který si bereme v našem životě, naší schopnost býti slyšeni, viděni, naší odvahu se autenticky vyjádřit a komunikovat s námi samotnými a ostatními.

Sebastiana integruje do HPT přístupy a praktiky Všímavosti a Sebe-laskavosti, které doplní, podpoří a obohatí hloboký potenciál této práce.

HLASOVĚ POHYBOVÁ TERAPIE MŮŽE BÝT NÁPOMOCNÁ K:

 • Rozvinutí silnějšího, pružnějšího a ztělesněného hlasu

 • Většímu tělesnému, emočnímu a mentálnímu uvědomění a sebe-poznání

 • Zbavení se fyzického napětí v těle a hlasovém ústrojí

 • Rozvoji tvořivosti, spontaneity a komunikace

 • Osvojení si způsobů ovládání stresu, psychologických zábran a trémy

 • Vytvoření si více sebepřijímajícího a láskyplného vztahu k našemu hlasu a nám samotným.

PRO KOHO TO JE?

Hlasově Pohybová Terapie je idealní pro:

 • Kohokoli kdo usiluje o osobní růst pomocí hlasu, pohybu, práce s tělem a představivostí

 • Ty, kterých hlas či sebevyjádření jsou nějakým způsobem zablokovány

 • Zpěváky a herce (ametérské či profesionální), kteří chtějí rozvíjet jejich hlas či mají problémy s trémou

 • Expresivní terapeuty a psychoterapeuty, které zajímá integrace terapeutické práce s hlasem do jejich praxe

 • Umělce, kteří chtějí obohatit a osvěžit jejich tvořivost.

 • Lektory a učitelé, kteří chtějí svůj hlas posílit a lépe mu porozumět.

 

Předchozí zkušenost se zpěvem či hlasem není nutná.

SVĚDECTVÍ

“V poslední době hodně proplouvám mnoha kurzy, zaměřuji se hlavně na odblokavání sebe samého. Tento kurz mi přinesl nečekaně silnou vnitřní transformaci. Pokud už řešíš, jestli jet nebo ne - tak jeď. Mě to tam změnilo život.”

Filip, Hlas bez Hranic, Druna 2019

 

"Jsem vděčná za Sebastiany laskavé, empatické a ženské vedení, plné vlídnosti, laskavosti, podpory a pochopení. Celý seminář byl pro mě hlubokým procesem, který mi pomohl více otevřít mé srdce, více vnímat sama sebe, začít být k sobě laskavější. V práci s hlasem si začít více věřit, přestat se soudit a nebát se projevit, třeba i před skupinou. Po celém víkendu jsem se cítila uvolněná a naplněná. Určitě chci pokračovat i v budoucnu na podobných dílnách či seminářích." D.

Daniela, Praha Druna 2019

"Získala jsem užitečné techniky, které mi dávají možnost v soukromí  domova pracovat se svými emocemi prostřednictvím hlasového projevu, popřípadě dopřávat si radost ze svého hlasu a možnosti experimentovat s ním." Jiřina, Praha Druna 2019
 

Mgr. Sebastiana Black, VMTR, Dip. BACPM

Sebastiana původně vystudovala Francouzkou philologii na Karlově Univerzitě a láska k jazykům, kulturám, literatuře, filozofii a slovům ji nikdy neopustila.  Metodu Hlasově pohybové terapie (Voice Movement Therapy) Sebastiana vystudovala v USA v roce 2008 a je profesionální členkou International Association for Voice Movement Therapy (IAVMT). V Britském Norwichi, kde žije, má svou soukromou hlasovou praxi a pořádá pravidelné skupiny. Pracuje se studenty herectví a tanečně pohybové terapie na univerzitách v Norwich a Derby. Hlasově pohybovou terapii také integruje do své klinické práce integrativní dětské a adolescentní psychoterapie uměním.

 

Od roku 2010 nabízí vyhledávané hlasové dílny v České republice. Její terapeutická práce s hlasem se zaměřuje na ztělesňování, otevírání a prozkoumávání celého hlasu, kde se hlas stává nástrojem pro osobní růst, rozvoj tvořivosti a sebepřijetí. Je lektorkou Všímavé sebeláskyplnosti (Mindful Self-Compassion), kterou integruje do své hlasové práce. Všímavost prohlubuje naší pozornost a vědomí a sebelaskavost hlas a nás vnitřně posílí a vyživí.

 

Se svým partnerem Sebastiana pořádá dílny Všímavost a Příroda v Norfolku, které napomáhají intimnějšímu sjednocení se s přírodou a její léčivou silou. Sebastiana zpívá, hraje na akordeon a dělí se s publikem o písně z různých kultur v taneční a koncertní kapele Zaramo. Nahrála dvě CD s duetem The Fire Doves, která obsahují její autorské písně. Více informací najdete zde: About Me

DÍLNY

"Získala jsem užitečné techniky, které mi dávají možnost v soukromí  domova pracovat se svými emocemi prostřednictvím hlasového projevu, popřípadě dopřávat si radost ze svého hlasu a možnosti experimentovat s ním." Jiřina, Praha Druna 2019

MINULÉ DÍLNY

Hlas bez hranic

Javornice – Přím, Orlické hory

6. – 11. srpna 2019

Screen Shot 2019-02-10 at 19.17.22.png

S lektorem Robertem Blackem (Mindfulness and Mindful Self-Compassion teacher, Experssive Arts therapist), UK

Prožitková dílna v přírodě a na čerstvém vzduchu Orlických hor, jedinečná svou intenzitou, v úzkém kruhu nejvýše 14 účastníků tak, aby bylo možné zaměřit se i na každého individuálně a dosáhnout skutečných výsledků. Dílnu povedou dvě z nejzkušenějších lektorek Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu, volnějšímu a plně vědomému hlasu.

Více informací a rezervace: http://www.druna.cz/hlas-bez-hranic

Nespoutaný hlas

6 – 7 dubna 2019

Druna, Praha

Prožitková dílna vedená metodou Voice Movement Therapy (Hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu a plně vědomému hlasu.

Více informací: http://www.druna.cz/nespoutany-hlas

bottom of page